Ø. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-11

Fredningsnr.
1204151

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1913, gdr. N. Thomsen Stentoft, Tøfting Afmærkn.: MS 1914, Hans Kjær Høj, 2,50 x 20 m; lav sænkning i toppen, vestre fod afgra- vet. Lyng- og græsklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnstore Gravhøie i Heden [E. 33-35]. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 20 M. I Top en ringe Fordybning, vestre Fod afgravet ved Skel til Vandet Plantage. Nr. 11-12 fredlystes 1913 af Gaardejer Niels Thomsen Stentoft, Tøvting. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 20 m, lav Sænkning i Toppen, vestre Fod afgravet. Lyng- og græsklædt i Plantage. FM 5/8 1913 MS.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt. F. M. 5/8-1913. 1943.: Uforandret. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Selve toppen er fri, resten dækkes delvis af gamle, næsten udgåede bjergfyr og et par store graner. I V-lige, afgravede højfod ses 4 vindfældede træer. Højen er ganske pæn og ligger lige op til en tilgængelig skovvej. Bør ryddes. Film: /35: Fra NNV. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet af gamle træer og nu opvækst. Ligger ret øst for vandresti.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)