Ø. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-12

Fredningsnr.
1204153

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1913, gdr. N. Thomsen Stentoft, Tøfting Afmærkn.: MS 1914, Hans Kjær Høj, 2,50 x 20 m; sænkning i toppen. Lyng- og græsklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnstore Gravhøie i Heden [E. 33-35]. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 M. Topfladen let sænket. Nr. 11-12 fredlystes 1913 af Gaardejer Niels Thomsen Stentoft, Tøvting. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 20 m, Sænkning i Toppen. Lyng- og græsgroet i Plantage. FM 5/8 1913 MS. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og græsklædt i Plantage. F. M. 5/8-13. 1943.: Uforandret Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. En gammel bjergfyr er knækket og dækker en del af topfladen. Bør fjernes sammen med opvækst af små graner lige S for højen. Ingen fotos. OBS: Lokaliseringen bør checkes på luftfoto ell. lign. Overført fra gl. til nye 4 cm.-kort. Højene 1204: 151-154 lå i tæt skov, hvor det var vanskeligt at orientere sig. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, mn er vanskeligt tilgængelig på grund af tæt skov.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)