Ø. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-14

Fredningsnr.
1204154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m; velbevaret. Toppen flad. Beplantet med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligeledes [Jevnstor Hedehøi]; affladet oveni. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 M., flad og i Toppen skraanende. Lynggroet. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m, velbevaret, Toppen flad. Beplantet med Fyr i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. M. 1943.: Fyr i Plantage. Velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Ret udflydende mod V. Den S-lige del er frilagt, den N-lige trediedel bevokset med høje graner. I ganske lille lysning i granskov. OBS: Lokalisering lidt usikker, cf. 1204:153. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet med gamle nåletræer og nye opvækster.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)