Vilsbøl-Vandet plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-27

Fredningsnr.
1204163

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/8 1913, gdr. P. Kudsk Wigh, Hvarregaard Diplom Afmærkn.: MS 1914, Hans Kjær Høj, 1,60 x 14 m; vestsiden temmelig uregelmæssig. Lyngklædt i nybeplantet hede.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 22-23] Mellemstore Hedehøie; i god Stand. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa en Banke, 1,6 x 14 M. Vestre Side er noget uregelmæssig. Fredlyst, se 28. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
26/8 - 1913. Afdeling 118. 1943.: Lynggroet; uforandret. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.6 x 14 m. Vestsiden temmelig uregelmæssig. Lyngklædt i nybeplantet Hede. FM 26/8 1913 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som besk. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omgivende træer fornylig fældet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra nord
Oversigt set fra nordøst