Ø. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-17

Fredningsnr.
1204167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 17 m, temmelig ødelagt, navnlig i nordre si- de. Lyngklædt i løs græsgang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi af 48 Fods Tværmaal. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 17 M. Nordre Side er aflæst og staar stejl. Flintafslag paa Siden. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig ødelagt. Lyngklædt i Græs-Fold. Frigivet til Sløjfning. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1.5 x 17 m, temmelig ødelagt, navnlig i nordre Side. Lyngklædt i løs Græsgang.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udflydende omrids. Den N-lige del af højfoden er overpløjet. Rævegrav i SV. Der er pløjet en enkelt fure S for højen, hvorved en mindre sten (20 cm.) er løsnet i højfoden. På naturlig højning. Film: /33: Fra V. Tinglysning af tidigere C-Høj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Høj, 1,5 x 17 m. Udflydende omrids. I græsklædt klitsandsområde. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)