Farterhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-20

Fredningsnr.
1204158

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1913, gdr. Christiane Vestergaard, Sandgaard Diplom Afmærkn.: MS 1914, Hans Kjær Høj, "Forterhøj", 2 x 16 m; flad top, lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Farterhøi; mellemstor; velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Forterhøj" ( E: Farterhøj"), 2,0 x 16 M., flad i Top, ellers velbevaret. Fredlyst 1913 af Christiane Vestergaard, Sandgaard. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Flad Top. Lyngklædt i Plantage. "Forterhøj". FM 26/8 1913 MS.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret. Lyng i Plantage. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, bortset fra mindre, nu tilgroet hul - muligvis rævegrav - i SV. Terrænet umiddelbart N for højen er stærkt uregelmæssigt og der ser ud til at have været taget fyld i ældre tid. Alt er nu tilgroet. Siden mod N, NØ og NV er bevokset med fyrrekrat, resten er græs- og lyngklædt. M.S. er ikke umiddelbart synlig. Film: /32: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En del væltede stammer på højen. FM sten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)