Vilsbøl-Vandet plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-28

Fredningsnr.
1204162

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1913, gdr. P. Kudsk Wigh, Hvarregaard Diplom Afmærkn.: MS 1914, Hans Kjær Høj, 1,5 x 12 m; lyngklædt og delvis tilgroet med bjerfyr i nybeplantet hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 22-23] Mellemstore Hedehøie; i god Stand. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 12 M. - Højene 22, 24, 26, 27, 28 fredlyste 1913 af Gaardejer P. Kudsk Wiigh, Hvarregaard. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 12 m. Lyngklædt og delvis tilgroet med Bjergfyr i nybeplantet Hede. FM 26/8 1913 MS.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og Fyrreklædt; uforandret. Afdeling 118. Bevoksning: 1986: Græs

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Trods afmærket med FM-sten Ø og SØ bortgravet ved anlæg af spor. Højen retableres og sporet omlægges. SR Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Spor/vej har fjernet østlige halvdel af højen. FM sten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)