Ø. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-36

Fredningsnr.
1204145

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/12 1904, gdr. Niels Thomsen Knakkergaard, Knak- kergard. Diplom Høj, 2 x 16 m; flad top med sænkning. Velbevaret. Græsklædt i ager. (Gået noget for nær med ploven i år; påtalt).
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 10-11] Smaa, velbevarede Hedehøie. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 x 16 M. Toppen fladt indsænket; østre Side synes noget afgravet. Delvis beplantet, i Plantage og Hede. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m, flad Top med Sænkning. Velbevaret. Græsklædt i Ager. (Gaaet noget for nær med Ploven i Aar, paatalt). 13/12 1904.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
13/12 - 1904. Græsklædt i Ager. Velbevaret. Pløjet for nær (paatalt). Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Lav sænkning i top (gammel og helt tilgroet). 20 cm. høj pløjekant ved foden. Film: /06: Fra S. OBS: Pæn overpl. høj S for. Delvis uden for dyrkn. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Delvis omhegnet høj i hestefold. Mod nord og vest ager.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)