Ø. Vandet

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-36

Fredningsnr.
1204145

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/12 1904, gdr. Niels Thomsen Knakkergaard, Knak- kergard. Diplom Høj, 2 x 16 m; flad top med sænkning. Velbevaret. Græsklædt i ager. (Gået noget for nær med ploven i år; påtalt).
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 10-11] Smaa, velbevarede Hedehøie. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 x 16 M. Toppen fladt indsænket; østre Side synes noget afgravet. Delvis beplantet, i Plantage og Hede. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m, flad Top med Sænkning. Velbevaret. Græsklædt i Ager. (Gaaet noget for nær med Ploven i Aar, paatalt). 13/12 1904.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
13/12 - 1904. Græsklædt i Ager. Velbevaret. Pløjet for nær (paatalt). Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Lav sænkning i top (gammel og helt tilgroet). 20 cm. høj pløjekant ved foden. Film: /06: Fra S. OBS: Pæn overpl. høj S for. Delvis uden for dyrkn. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Delvis omhegnet høj i hestefold. Mod nord og vest ager.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra nord