Seilhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-41

Fredningsnr.
1204148

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/9 1913, gdr. Anton Christian Steffensen; tiltrådt af den følgende ejer, gdr. Christen S. Nielsen. Høj, "Sejlhøj", 2,5 x 20 m; tidligere overpløjet (iflg. sognebeskr.), nu græsklædt i ager og velholdt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 1-3] Seilhøie. No. 1 og 3 ere overpløiede og ubetydelige Høininger. No. 2 er ligeledes overpløiet, men endnu ret anselig. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sejlhøj", 2,5-3 M. h., paa faldende Terræn, 20 M. br. Har været overpløjet. Fejlagtig fredlyst; ny Fredlysning ved Gaardejerne Anton Steffensen og Chr. Nielsen, 1913. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt i Ager. Velholdt. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 20 m, tidligere overpløjet ( iflg. Sognebeskrivelse), nu græsklædt i Ager og velholdt. 2/9 1913.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men med gamle skader efter pløjning i Ø-lige, S-lige og V-lige højfod. Skaderne er nu tilgroede, og der pløjes længere ude. I N-lige højfod gammel, tilgroet kreaturskade ca. 3 m. bred. Toppen er affladet og lettere ujævn. Højen ligger på en skrænt, der skråner mod N, og højden derfor vanskelig at bestemme. Der er målt midt for Ø-siden. Film: /03: Fra Ø, /04: Fra Ø. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)