Tofthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-4

Fredningsnr.
130466

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901. Propr. B.P. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS. 1911, ved stud. Henning Muller "Tofthøj", 3 x 22 m. Top affladet. Afgravning i nordre side. Fod mod vest afpløjet. Græsklædt. NM I: FM 1901 (bør rettes). MS
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tofthøi, mellemstor; velbevaret. Bevoksning: 1983: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tofthøj", 3,0 x 22 M. Top affladet, noget ujævn. Flad Afgravning i n. Side. Fod i ældre Tid afpløjet i V. - Fredlyst; Mærkesten ved vestre Fod (blev rettet). Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tofthøj", 3x22 m. Top affladet. Afgravning i nordre Side. Fod mod V afpløjet. Græsklædt. FM 1901 (bør rettes). MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top. På siderne i Ø, S og V ses ar efter gamle kreaturskader, hvor et 20-30 cm. tykt lag er slidt af store dele af højsiden. Skaderne er fuldstændig tilgroede med græs. Øverst på siden i SØ et afbrændt og let afslidt område, ca. 2 x 2 m. Højen ser ud til at være gennemtrukket af rævegrave. Højfoden i S og V afpløjet i gammel tid. Der pløjes nu længere ude. ** Seværdighedsforklaring ** Trods uregelmæssighederne en ganske anselig høj med god landskabsvirkning. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)