Ærthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-5

Fredningsnr.
130467

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ærthøj", 2 x 12 m. 1/3 mod NØ afgravet. Afgravet rundt om, det nederste af vestsiden har været overpløjet. Mod vest ses to større sten oppe på højsiden og een ved foden. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ærthøi, tildels bevaret, ikke udgravet. Bevoksning: 1983: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ærthøj", 3,6 x 20 M. Henimod Halvdelen mod Nø. er afgravet til Bund (" fyldt i de gamle grave paa Rostrup") ca. 1850-60. Centret mulig endnu bevaret. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ærthøj", 2x12 m. 1/3 mod NØ afgravet. Afgravet rundt om, det nederste af Vestsiden har været overpløjet. Mod V ses to større Sten oppe paa Højsiden og een ved Foden. Lyngklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr., dog ser højen ud til at være yderligere beskadiget, ant. af kreaturer, siden 1943: Midt på N-siden ses en større sten, 50 cm. i tværmål, og der er slidt fyld af hele siden. I den N-lige del af toppen ses en fritliggende sten, 80 cm. lang, samt toppene af flere større sten. Øverst på V-siden en stor, fritliggende sten. Ved V-lige højfod ligger en stor sten, 1,1 m. lang, samt en mindre, begge muligvis sekundære. Højens top og sider er overalt tilgroede med græs og mos. Ved N-lige højfod nogle uregelmæssigheder. Ellers pløjes i god afstand. Usædvanlig beliggenhed i lavning mellem to højdedrag. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)