Ulvshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-6

Fredningsnr.
130468

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901. Gdr. Jens Yde, Ydesminde. 18/8 1914 Diplom Afmærkn.: MS. 1911, ved stud Henning Muller Høj, 2,50 x 15 m. Top let affladet. Fod i nord afskåret af dige. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 5-7] Ulvshøie; den mellemste snart forsvunden; de andre to mellemstore og velbevarede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 M. Top let affladet, Fod i N. afskaaret af et Dige. Det meste af Overfladen næppe oprindeligt. - Fredlyst; Mærkesten ved søndre Fod. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x15 m. Top let affladet. Fod i N afskaaret af Dige. Lyngklædt. FM 1901 og 1914 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 14,0 x 14,0 m. Som tidl. beskr., men det yderste af højfoden afgravet i SV. Kanten er tilgroet og der pløjes i pæn afstand. N-siden er bevokset med hyldekrat. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)