Ulvshøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-6

Fredningsnr.
130468

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/9 1901. Gdr. Jens Yde, Ydesminde. 18/8 1914 Diplom Afmærkn.: MS. 1911, ved stud Henning Muller Høj, 2,50 x 15 m. Top let affladet. Fod i nord afskåret af dige. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 5-7] Ulvshøie; den mellemste snart forsvunden; de andre to mellemstore og velbevarede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 M. Top let affladet, Fod i N. afskaaret af et Dige. Det meste af Overfladen næppe oprindeligt. - Fredlyst; Mærkesten ved søndre Fod. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x15 m. Top let affladet. Fod i N afskaaret af Dige. Lyngklædt. FM 1901 og 1914 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 14,0 x 14,0 m. Som tidl. beskr., men det yderste af højfoden afgravet i SV. Kanten er tilgroet og der pløjes i pæn afstand. N-siden er bevokset med hyldekrat. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra nordvest
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra syd
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt