Ulvshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-8

Fredningsnr.
130469

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901. Gdr. Jens Yde, Ydesminde 18/8 1914 Diplom Afmærkn.: MS. 1911, ved stud Henning Muller Høj, 3 x 16 m. Lidt afgravet mod vest. Fod afpløjet rundt om. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 5-7] Ulvshøie; den mellemste snart forsvunden; de andre to mellemstore og velbevarede. Bevoksning: 1983: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa faldende Terræn, højst 3M. h., 16 M. i Tv, af noget uregelmæssig Form; vestre Fod i ældre Tid lidt afgravet; ved Foden mod S. ses det øverste af en større, skreden Sten. - Fredlyst, Mærksten i vestre Side. Bevoksning: 1983: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x16 m. Lidt afgravet mod V. Fod afpløjet rundt om. Lyngklædt. FM 1901 og 1914 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr., men med helt tilgroede ar efter gamle kreaturnedskrabninger på siderne, især i N og SØ. Rydningsbunker ved SV-lige og SØ-lige højfod. Sidstnævnte fremtræder let deformeret - muligvis p.g.a. nedskyllet fyld fra siden. Enkelte mindre dyrehuller. Beliggende på kanten af en N-vendt skråning. Højens top ligger S for højcentrum. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. En tjørn vokser på sydvestsiden.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)