Store Raaghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-11

Fredningsnr.
1304128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Rågehøj". 1,7 m høj, diameter 16 x 21 m. I højens østlige kant ses nogle større sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 8-10] 9 er Store Raaghøi, 10 er Vester Raaghøi, begge ødelagte og tildels overpløiede. Om No 8, Lille Raaghøi, som ikke er helt udgravet, har været Randstene.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Raagehøj", overpløjet, 1 M. h., men lagt paa en Banke, hvorved den synes 2,5-3 M. h. Ø. Halvdel afgravet til dybt under Bund.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)