Hundborg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-23

Fredningsnr.
130470

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1914, gdr. Anders Jensen Dybdahl. Diplom Afmærkn.: MS 1915, ved oberstl. Lund. Høj, 4,10 x 24 m. Østre og vestre side med lille brink for- oven. Mindre afgravning ved nordre fod. Lyngklædt i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 55-57] Den ene, som ligger ved Veien, er overpløiet. En anden er en mellemstor, noget overpløiet Høi. Den tredie, 65 Fod i Tværmaal og omtrent 18 Fod høi, er lyngbevokset, og velbevaret naar undtages, at der er en lille Sænkning i Toppen. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,1 x 24 M. Ø. og v. Side staar med Brink foroven; mindre Hul i n. Fod. Ellers en smuk Høj. - Fredlystes af Gaardejer Anders Dybdahl 29/7 1914. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,10x24 m. Østre og vestre Side med lille Brink foroven. Mindre Afgravning ved nordre Fod. Lyngklædt i Plantage. FM 1914 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I toppen gammelt hul, 3 x 4 m., ca. 0,6 m. dybt. Sidernes overflade er ret ujævn. I S er slidt en sti til toppen. Flere steder ses friske indgravninger i siderne, foretaget af dyr, nærmest som påbegyndte rævegrave. Ved S-lige og Ø-lige højfod gamle cementstøtter fra bænke. Beliggende i plantage. Legeplads S for højen. "Dyreangrebene" bør stoppes, de er muligvis foretaget af hunde. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, smuk høj. Desværre ikke med udsigt p.g.a. beplantning omkring den. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i plantage. Bænk placeret uden for højfod på sydsiden. Sti på sydsiden tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)