Sønderhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-98

Fredningsnr.
523613

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1877, gdr. G. Møser. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Sb. 98-99: 2 store gravhøje. NMI: 2 fredede høje.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Gravhøie [sb.98-99] i Nærheden af Sorte Muld; de ere begge, ved Declaration udstedt af Gaardeier Møen, fredlyste under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring.. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To fredede Høje [sb.98-99].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sønderhøj". 3 x 19 x 14,5 m. Ø-siden stærkt afgravet (formentlig mangler mellem 1/4 og 1/3 af højen her) i forbindelse med anlæg af den nuværende kommunevej. Også i N og V er højsiderne i ældre tid afgravet eller -pløjet, så de nu fremstår som rette skråninger. Højen fremtræder smukt efter nylig pleje: græsklædt med enkelte gamle træer, heriblandt en høj gran med et meget særpræget, langt topskud, der gør højen markant kendelig fra et meget stort område. ** Seværdighedsforklaring ** Se 5236-12 Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)