Smedehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-40

Fredningsnr.
130316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. I top en gravning 4 m br., 0,75 m dyb. Fra top ned ad nordenden en gravning 2,50 m bred, 0,50 m dyb. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr.] 11d, 82a og omkring den fælles Leergrav. 12 Høie, ingen af mere end sædvanlig Størrelse; nogle ere overpløiede; andre udgravede; ingen helt bevarede. Hedehøie; deriblandt Smedehøi, som ligger paa en naturlig Banke paa Mno 11d. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 17 M. I Top og ud mod Ø. en Gravning, 4 M. br., 3/4 M. d. Fod afpløjet i Ø. Højene i dette Omraade kan ikke detailleret identificeres med E. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x17 m. I Top en Gravning 4 m bred, 0,75 m dyb. Fra Top ned ad Nordenden en Gravning 2,50 m bred, 0,50 m dyb. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1303.14. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)