Skaadehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-38

Fredningsnr.
130315

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, gdr. Anders Olesen Bang Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. Høj, 2,80 x 21 m. Sv-fod beskåret ved dige. Sydlige fod af- pløjet eller afgravet med 1,25 m høj, stejl brink. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, middelstor Høi. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skaadehøj" (G - S.: Korsbakkehøj), 2,8 x 21 M. Sv. Fod er beskaaret ved et lavt Skeldige. Har tidligere til Dels været overpløjet. - Fredlyst, Mærkesten i nø. Fod. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,80x21 m. SV-Fod beskaaret ved Dige. Sydlige Fod afpløjet eller afgravet med 1,25 m høj, stejl Brink. Græsklædt. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men det meste af højfoden er lettere skadet af en gammel pløjegrænse samt nyt kreaturslid. I NØ en lille dynge rydningssten samt en løstliggende, væltet MS. I syd 2 blottede randsten og et stykke oppe ad siden 2 mindre, gamle, næsten tilgroede kreaturskader. Højen er hegnet, men lovlig langt oppe. Aftalt evt. istands. i forb. m. rest. projekt. 22/12 Projektet kunne ikke gennemføres. Ved genbesigtigelse af 14 og 19 træffes aftale vedr. hegningen. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj med smuk udsigt cf 1303.14. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)