Skaadehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-38

Fredningsnr.
130315

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/9 1901, gdr. Anders Olesen Bang Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. Høj, 2,80 x 21 m. Sv-fod beskåret ved dige. Sydlige fod af- pløjet eller afgravet med 1,25 m høj, stejl brink. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, middelstor Høi. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skaadehøj" (G - S.: Korsbakkehøj), 2,8 x 21 M. Sv. Fod er beskaaret ved et lavt Skeldige. Har tidligere til Dels været overpløjet. - Fredlyst, Mærkesten i nø. Fod. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,80x21 m. SV-Fod beskaaret ved Dige. Sydlige Fod afpløjet eller afgravet med 1,25 m høj, stejl Brink. Græsklædt. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men det meste af højfoden er lettere skadet af en gammel pløjegrænse samt nyt kreaturslid. I NØ en lille dynge rydningssten samt en løstliggende, væltet MS. I syd 2 blottede randsten og et stykke oppe ad siden 2 mindre, gamle, næsten tilgroede kreaturskader. Højen er hegnet, men lovlig langt oppe. Aftalt evt. istands. i forb. m. rest. projekt. 22/12 Projektet kunne ikke gennemføres. Ved genbesigtigelse af 14 og 19 træffes aftale vedr. hegningen. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj med smuk udsigt cf 1303.14. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje