Frennemark

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-89

Fredningsnr.
523619a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Bautasten, Fennemark B. En høj slank bautasten. 70 x 40 cm ved grunden og 48 x 30 cm ved toppen, noget smallere for oven med flad top, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod nord-syd.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkelte smukke høie Bautasten [sb.89A-C] sammesteds.

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre høje Bavtastene. [Sb.89A-C].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen er 2,3 m høj.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Fennemark” En høj slank bautasten 70 x 40 cm ved grunden og 48 x 30 cm ved toppen, noget smallere for oven med flad top, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod nord-syd. Den står i et engområde ved en lille klynge af træer.


Billeder

Oversigt, set fra VNV
Oversigt, set fra N
Oversigt, set fra VNV
Oversigt, set fra VNV