Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-44

Fredningsnr.
130318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, gdr. Kristoffer Pedersen Rysgaard, Snei- strup. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. Høj, 2,50 x 22 m. Afgravning ved fod mod nord og vest. Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr.] 11d, 82a og omkring den fælles Leergrav. 12 Høie, ingen af mere end sædvanlig Størrelse; nogle ere overpløiede; andre udgravede; ingen helt bevarede. Hedehøie; deriblandt Smedehøi, som ligger paa en naturlig Banke paa Mno 11d. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 22 M.; østre Fod afgravet, vestre afpløjet; nordre ligesaa. I og ved n. Fod en Kule 2/3 M. (ny, paatalt, lovet jævnet). - Fredlyst, Mærkesten i nø. Fod. Højene i dette Omraade kan ikke detailleret identificeres med E. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x22 m. Afgravning ved Fod mod N og V. Græsklædt. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men rundt langs det meste af sidens nedre del gamle, stort set tilgroede kreaturskader med en lodret kant ind mod højen. En randsten skimtes i nordsiden. Lille dynge rydningssten mod syd. MS hælder, men står iøvrigt fast. Højen er hegnet. Højen så sådan ud, da den nuværende ejer overtog den. ** Seværdighedsforklaring ** fCf. 1303.14. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)