Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-47

Fredningsnr.
130317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,40 x 26 m. I top og ud mod SØ en 4-5 m bred gravning ca. 0,75 m dyb. Forneden på siden mod SØ en 7-8 m bred og indtil 1,50 m dyb gravning. Heri haveanlæg. Fod mod syd lidt afgravet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Banke, 4,4 x 26 M. I Top og ud mod Sø. en 4-5 M. br. Gravning, indtil 1 M. d., og i samme Side et Skaar fra Foden, 7-8 M. br., indtil 1,5 M. d., hvori Sankesten. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,40x26 m. I Top og ud mod SØ en 4-5 m bred Gravning ca. 0,75 m dyb. Forneden paa Siden mod SØ en Gravning 7-8 m bred indtil 1,50 m dyb. Heri Haveanlæg. Fod mod S lidt afgravet. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i sydsiden en gammel kreaturskade over det meste af sidens sydlige del. Skaden er tilgroet bortset fra en 20-30 cm høj, lodret kant. En lignende, men lille skade ses på østsiden. Desuden lignende skader omkring højfoden mod nord og vest. Den omtalte indgravning mod sydøst er græsgroet. Højen er hegnet mod kreaturer. Højen så sådan ud, da den nuv. ejer overtog den. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj med smuk udsigt, cf. 1303.14. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)