Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-49

Fredningsnr.
130321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 66c: Den østlige del af en høj, 4 x 28 m. Siderne noget afgravede. 1/4 mod syd nedstyrtet i grusgrav. Græsklædt og delvis beplantet. Matr.nr. 66b: Den vestlige del af ovennævnte høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 92-93] Smaa ret vel bevarede Hedehöie. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa en Banke, 4,0 M. h, men synes mindst 1 M. højere, 28 M. br. Søndre Side fladt afgravet. Over en stor Del af vestre Side en flad Gravning, 1/2 M. d. Flad Sænkning i n. Side; nordre Fod afgravet, vestre nedstyrtet i Grusgrav. Muldjord; spredt beplantet. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. Nr. 66c] Den østlige Del af en Høj. 4x28 m. Siderne noget afgravede. 1/4 mod S. nedstyrtet i Grusgrav. Græsklædt og delvis beplantet. [Matr. Nr. 66b] Den vestlige Del af ovennævnte Høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men på grund af afgravning af det omliggende areal fremtræder højen et par m. højere end den er. I kanten af topfladen mod syd og vest ses indtil 3/4 m høje, lodrette og delvis nøgne kanter. Mod syd går en nedslidt sti ned ad højsiden. Gamle tilvoksede kreaturskader mod nordvest. Her ses lige neden for højen en større, frisk kreaturskade ind i den grusbanke, højen hviler på. Mod nord gamle, delvis udgåede graner. Sydsiden er bevokset med gammel gran og fyr. På gammel afgravningsskrænt lige syd for højen ret nyplantede fyr. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)