Hundborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-49

Fredningsnr.
130321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr. 66c: Den østlige del af en høj, 4 x 28 m. Siderne noget afgravede. 1/4 mod syd nedstyrtet i grusgrav. Græsklædt og delvis beplantet. Matr.nr. 66b: Den vestlige del af ovennævnte høj.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 92-93] Smaa ret vel bevarede Hedehöie. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa en Banke, 4,0 M. h, men synes mindst 1 M. højere, 28 M. br. Søndre Side fladt afgravet. Over en stor Del af vestre Side en flad Gravning, 1/2 M. d. Flad Sænkning i n. Side; nordre Fod afgravet, vestre nedstyrtet i Grusgrav. Muldjord; spredt beplantet. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. Nr. 66c] Den østlige Del af en Høj. 4x28 m. Siderne noget afgravede. 1/4 mod S. nedstyrtet i Grusgrav. Græsklædt og delvis beplantet. [Matr. Nr. 66b] Den vestlige Del af ovennævnte Høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men på grund af afgravning af det omliggende areal fremtræder højen et par m. højere end den er. I kanten af topfladen mod syd og vest ses indtil 3/4 m høje, lodrette og delvis nøgne kanter. Mod syd går en nedslidt sti ned ad højsiden. Gamle tilvoksede kreaturskader mod nordvest. Her ses lige neden for højen en større, frisk kreaturskade ind i den grusbanke, højen hviler på. Mod nord gamle, delvis udgåede graner. Sydsiden er bevokset med gammel gran og fyr. På gammel afgravningsskrænt lige syd for højen ret nyplantede fyr. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra nord
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt