Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-51

Fredningsnr.
130320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 18 m. 1/3 mod syd og SV afgravet med 1 m høj, stejl brink. Græsklædt og delvis beplantet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 92-93] Smaa ret vel bevarede Hedehøie. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 20 M., paa Banke. Fod stærkt afgravet i V. og afpløjet Sø, Fod og noget af Siden afpløjet i Nv. Beplantet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75x18 m. 1/3 mod S og SV afgravet med 1 m høj, stejl Brink. Græsklædt og delvis beplantet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men noget mindre end her angivet, idet højen ligger på en naturlig grusbanke. Den omtalte brink mod syd og sydvest strækker sig langs hele højens vestside, og bærer tydelige spor af nyt kreaturslid. også bare, optrampede hulninger mod øst, lidt neden for højfoden. Syd for højen er et parcelhus under opførelse. Skaden er påtalt over for ejeren. En restaurering v. beskæftigelsesprojekt blev planlagt, men ikke gennemført. Da højen aldrig vil blive pæn, anser undert. det for tilstrækkeligt at den holdes hegnet, så bruddene kan gro til. . Mål: 1,3x10x8 m. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)