Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-53

Fredningsnr.
130322

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/7 1893, husmand Svend Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1893, ved lærer Yde. Høj, 3,40 x 24 m. Fod afgravet og afpløjet i øst, nord og vest. Ringe sænkning i top mod vest. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa [matr. nr.]66a ligge tre smaa Høie; den ene ret vel bevaret; de andre overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,4 x 24 M., paa en Banke. Fod i Ø. afgravet og afpløjet, ligesaa i N. og Nv., hvor Siden forneden staar med Skred. Ringe Sænkning i Top mod V. - Fredlyst, Mærkesten i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,40x24 m. Fod afgravet og afpløjet i Ø, N og V. Ringe Sænkning i Top mod V. Græsklædt. FM 1893 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men den omtalte hulning i toppen er snarere mod syd end mod vest. I vestsiden nær toppen en mindre, næsten tilgroet kreaturskade af ældre dato. Mod øst og sydøst er placeret et par mindre dynger rydningssten, som ligger mindst 5 m fra højfoden, men synlige fra landevejen. Ejeren har lovet at fjerne stenene. ** Seværdighedsforklaring ** Stor smuk høj på højt punkt, med smuk udsigt. Hele området rummer mange smukt beliggende høje med udsigt. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)