Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-54

Fredningsnr.
130323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 12 m. 1/3 af siden mod vest afgravet. Nordsiden delvis afgravet af vej. I top en udjævnet nedgravning. Del- vis beplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj paa faldende Terræn, 1,8 M. h. Næsten hele den gamle Overflade er rundt om fladt afgravet, ca. 1/2 M. Siden afgravet i Sø og Ø., Fod i N. Delvis beplantet. - I Øst er fundet 2 smaa Stengrave, begge overlagt, ca. 1 M. l., med br. Ben, i den ene tillige en Fingerring af Bronze. Begge havde Kisteform med Dækken. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75x12 m. 1/3 af Siden mod V afgravet. Nordsiden delvis afgravet af Vej. I Top en udjævnet Nedgravning. Delvis beplantet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Syd for højen, inden for 100 m zonen er afgravet, tilsyneladende som forberedelse til træplantning. Der er i forvejen beplantet (gammelt) syd for højen, og det planlagte hegn, der vil blive ca. 12 m langt, tager ikke udsyn til eller fra højen. Ejeren er ikke kontaktet. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)