Frennemark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-89

Fredningsnr.
523619b

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, Fennemark C. En bautasten. 70 x 35 cm ved grunden og 40 x 40 cm ved toppen, noget smallere for oven med flad top, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod øst-vest.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkelte smukke høie Bautasten [sb.89A-C] sammesteds.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre høje Bavtastene. [Sb.89A-C].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen er 2,23 m høj.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Fennemark” En bautasten 70 x 35 cm ved grunden og 40 x 40 cm ved toppen, noget smallere for oven med flad top, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod øst-vest. Den står i et engområde ved en lille klynge af træer.

Litteraturhenvisninger  (0)