Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-58

Fredningsnr.
130324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 14 m. Østre halvdel overpløjet siden her skråt afgravet. Fod mod vest afgravet med 1 m høj brink. 1/3 af sydsiden overpløjet. Mod SV ses endesten og tilstødende si- desten samt dæksten til en i højen gemt gravkiste. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt ved Gravning; 50 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 M. Nordre Side afgravet, østre Fod stærkt afgravet. I Top en større Sænkning, 3/4 M. d., en lignende, fladere i østre Side, en mindre i S. Fod i Syd afpløjet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25x14 m. Østre Halvdel overpløjet, Siden her skraat afgravet. Fod mod V afgravet med 1 m høj Brink. 1/3 af Sydsiden overpløjet. Mod SV ses Endesten og tilstødende Sidesten samt Dæksten til en i Højen gemt Gravkiste. Lyngklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Østsiden skråt afgravet i gammel tid. Den i tidligere beskrivelse nævnte gravkiste kan ikke ses, idet der er fyldt jord på højen, som nu fremtræder med let kuplet overflade. I vestlige højfod ses en randsten. Bevoksning mangler på en del af toppen, men er ved at brede sig. Højen er hegnet mod kreaturer. If. ejeren har den den tidligere, nu afdøde ejer gravet i højen, hvor der blev løftet en stor sten, herved fandtes "urner", som børnene fik at lege med. der var fyldt jord på toppen, da den nuv. ejer overtog højen. Mål: 1,8x14x14 m. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i græsningsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)