Baunhøi
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-61

Fredningsnr.
130326

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/8 1872, Geodætisk Institut "Bavnehøj", 2 x 16 m. Fod mod øst og vest afpløjet. Græsklædt. NMI: FM af generalstab. 1872 m. sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhøi; paa den staaer Generalstabens Mærke. Den østl. og vestl. Side ere bortskaarne. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 2,0 x 16 M., paa Banke; østre og vestre Fod stærkt afpløjede. G.S. - Mærkesten paa Top. Fredlyst af G. S. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 2x16 m. Fod mod Ø og V afpløjet. Græsklædt. FM af Generalstab. 1872 m. Sten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men langs den sydlige halvdel af vestsiden et indtil 40 cm højt nøgent skår i hvis ende en samling hovedstore og større sten kommer til syne og er begyndt at skride ned over et ca. 2 m langt stykke. Ved nordlige højfod metalstander, opsat af kystinspektoratet. Desu. løs betonklods på toppen trigonometrisk pkt. Det aftaltes med ejeren, at skaden sættes istand i forbindelse med planglagt restaureringsprojekt. Han oplyser, at det har set sådan ud, da han overtog gården (projektet kunne ikke gennmføres, A-L.O 7/2-83). Ca 5 m nord for højen fund af sten med skåltegn, THY 1544. ** Seværdighedsforklaring ** Højen kan ses på lang afstand, og der er en storslået udsigt mod alle verdenshjørner. Den nuv. ejer tillader adgang til højen hele året. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)