Freyshøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-74

Fredningsnr.
130336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1303-36, 35. Sb. 73: Langhøj, 30 m lang i ØNØ-VSV, 10 m bred, 1,50 m høj. På de østre 14 m en rundhøj 2,25 m høj. I top en gravning 2 m bred, 0,50 m dyb. Mod vest en gravning 4 m lang, 1,50 m bred, 0,40 m dyb. Foden afgravet mod nord. Sb. 74: Rundhøj, ved langhøjens vestre fod, 2,70 x 18 m. I top en negravning der er åben mod øst, 4 m bred, 1,30 m yb. Siden mod vest med flade afgravninger, foden her tildels 1 m høj, stejl brink. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjel mellem 23n og 27c Freyshøi. a er en Rundhøi; i Toppen to dybt nedgravede Huller. b er en langagtig Banke - om naturlig eller kunstig vil først kunne afgjøres ved Gravning. c er noget afgravet i Toppen. I en af Høiene er fundet Urner, en Broncenaal med Spiral og Brudstykker af en snoet Bronzering (Museets B ). [tegning] Identifikation usikker. Bevoksning: 1999: Græs og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 73-74] Langhøj i Øst til N., Vest til S., ca. 30 M. l., 10 M. br., 1,5 M. h. Paa de østre 14 M. heraf en Rundhøj, som helt dækker den og naar ud over Siderne, 2,2 M. h. Denne Høj har en flad Topgravning, aaben i Sø, 1/2 M. d., en større Gravning mod V. 2/3 M. d.; nordre Fod afgravet. - 2 M. fra Langhøjens vestre Fod: En Høj, 2,7 x 18 M. I Top en gammel Gravning, aaben mod Ø, 4 M. br., 1,3 M. d. Heri henligger et Par større Sten, maaske af et Kammer, i saa Fald antagelig sekundært. Bevoksning: 1999: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj [understreget] ved Langhøjens vestre Fod, 2,70x18 m. I Top en Nedgravning der er aaben mod Ø, 4 m br., 1,30 m dyb. Siden mod V med flade Afgravninger, Foden her tildels med 1 m høj, stejl Brink. Lyngklædt.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i mindre skovareal. Bevokset med enkelte, yngre, selvsåede nåletræer.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra syd
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra nordøst
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, detalje