Frennemark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-30

Fredningsnr.
523619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, Frennemark A. En bautasten 100 x 50 cm ved grunden, spidser til for oven, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod vestnordvest-østsydøst.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkelte smukke høie Bautasten [sb.89A-C] sammesteds.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre høje Bavtastene. [Sb.89A-C].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenens højde er 2,25 m.

2016 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 15/03372
KUAS, Fortidsminder
Dokument fra 1870-12-23 med nedenstående fredningsbeskrivelse præciseres i ny tinglysning opdelt på de enkelte anlæg: Ejerlav: Frennemark Tingl.: Dekl. (afskrift) 8.juni 1899, ikke tinglæst. dette er en købekontrakt ml. staten og Svaneke by- råd. (bemærkng fra EDB.registrering). Bautastenplads og hustomt. Bautastenplads samt hustomt fra middelalderen. Ejerlav: Ibsker Tingl.: 23/12 1870, Bornholms Kommandantskab Afmærkn.: MS 1901, lærer J.A. Jørgensen. 3 bautasten (en af disse er 2,8 m høj) samt en stump af en fjerde. 19 m jord til alle sider om hver bautasten samt det mellem disse cirkler liggende areal er medindbefattet i fred- ningen NMI: Tre høje bautastene.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)