Hundborg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-70

Fredningsnr.
130337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1303-37, 38. Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Rest af langdysse. Højning 0,75 m høj, ca. 20 m lang i NØ- SV, ca. 15 m bred. 6 større sten på højningen, 2 ved foden mod SV.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved 57a paa samme Mark paa Thorsbakke har været en Langdysse, i Retning Ø-Vest. 60 Alen lang, 20 Alen bred. Et Gravkammer med vældig Overligger erindres. Nu er kun et Par Stene tilbage, de övrige ere benyttede ved Bygningen af Thisted Havn. Øst for Thorsbakke ligger Bendtbakke. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pladsen for en Langdysse, af hvis Højning noget endnu kan erkendes. Befalet fredlyst af Cancelliet 1810, beskadiget 1847, væs. sløjfet 1847-70. (E: paa Thorsbakke; havde Retning Ø-V., 60 x 20 Alen. Gravkammer med vældig Overligger erindres; nu kun et par Sten tilbage.) - jvf. Kruse, Nørre Jyllands Mærkværdigheder, Tavle 129, Tekst S.17. - Nu ses 6 Sten af forskellig Størrelse, delvis sprængte i moderne, oval Opstilling, 7 M. l. En enkelt Sten, 1 M. h., br. og tyk ser ud til at staa paa opr. Plads. I Anlæget Dybdahlsgave. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. Højning 0,75 m høj, ca. 20 m lang i NØ-SV, ca. 15 m bred. 6 større Sten paa Højningen, 2 ved Foden mod SV.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Som tidligere beskrivelse, men tilgroet med krat. Målene på højningen kunne ikke kontrolleres. Da stenene er ganske store og flotte, og anlægget ligger i en offentlig park, foreslås en del af bevoksningen bortryddet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højresten er noget tilgroet med gyvel og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)