Freyshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-73

Fredningsnr.
1303111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Skal sammenholdes med Fr.nr. 1303:36, som er tinglyst 1943-12-13. Fælles kort for 1303-36, 35. Sb. 73: Langhøj, 30 m lang i ØNØ-VSV, 10 m bred, 1,50 m høj. På de østre 14 m en rundhøj 2,25 m høj. I top en gravning 2 m bred, 0,50 m dyb. Mod vest en gravning 4 m lang, 1,50 m bred, 0,40 m dyb. Foden afgravet mod nord. Sb. 74: Rundhøj, ved langhøjens vestre fod, 2,70 x 18 m. I top en negravning der er åben mod øst, 4 m bred, 1,30 m yb. Siden mod vest med flade afgravninger, foden her tildels 1 m høj, stejl brink. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjel mellem 23n og 27c Freyshøi. a er en Rundhøi; i Toppen to dybt nedgravede Huller. b er en langagtig Banke - om naturlig eller kunstig vil først kunne afgjøres ved Gravning. c er noget afgravet i Toppen. I en af Høiene er fundet Urner, en Broncenaal med Spiral og Brudstykker af en snoet Bronzering (Museets B ). [tegning]

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 73-74] Langhøj i Øst til N., Vest til S., ca. 30 M. l., 10 M. br., 1,5 M. h. Paa de østre 14 M. heraf en Rundhøj, som helt dækker den og naar ud over Siderne, 2,2 M. h. Denne Høj har en flad Topgravning, aaben i Sø, 1/2 M. d., en større Gravning mod V. 2/3 M. d.; nordre Fod afgravet. - 2 M. fra Langhøjens vestre Fod: En Høj, 2,7 x 18 M. I Top en gammel Gravning, aaben mod Ø, 4 M. br., 1,3 M. d. Heri henligger et Par større Sten, maaske af et Kammer, i saa Fald antagelig sekundært.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj [understreget], 30 m lang i ØNØ-VSV, 10 m bred, 1,50 m høj. Paa de østre 14 m en Rundhøj 2,25 m høj. I Top en Gravning 2 m bred, 0,50 m dyb. Mod V en Gravning 4 m lang, 1,50 m bred, 0,40 m dyb. Foden afgravet mod N.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 1943. Nu noget tilvokset bl.a. af høje graner.

Litteraturhenvisninger  (0)