Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-75

Fredningsnr.
130335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1303-36, 35. Høj, 2,30 x 18 m. I top flad gravning åben mod syd. Foden rundt om afgravet, mod vest stærkt beskåret af vej. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 18 M. I Top en gammel, flad Kløft, 1/2 M. d., bredt aaben mod S. Fod paa alle Sider afgravet, i S. ogsaa Siden, dog fladt; i Vest beskaaret af en Vej. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,30x18 m. I Top flad Gravning aaben mod Syd. Foden rundt om afgravet, mod V stærkt beskaaret af Vej. Lyngklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i vestsiden nøgent skår, ca. 1,5 m langt, 45 cm højt. I SV en stor dynge rydningssten ved foden og opad siden. Sydsiden står stejlere end resten, og ser ud til at have været optrampet af kreaturer. Skaden er ved at gro til. Ejeren oplyser, at der lå sten, allerede i 1948, da han overtog gården. Han lovede at flytte den i år, siger, at der aldrig har været kreaturer på højen. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)