Thorshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-78

Fredningsnr.
130340

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, "Thorshøj", kun 1/3 af højen er tilbage, nu 3,50 x 15 m med 3,50 m høj stejl brink mod Ø. Store gravninger i top og siden mod V og S, tildels med høje stejle brinker. Tinglysning (notering) af tidl. C-høj med flg. fredningstekst: ************************************************************* "Thorshøj". Central del af stor høj. Højen er nu 3,5 m høj, diameter 19 x 14 m (største længde i N-S). Mange gamle afgravninger i top og højsider. I have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thorshöi (ligger omtrent syd for Tretallet paa Kortet) en anselig Høi af 76 Fods Tværmaal og omtr. 20 Fods Høide. Em större Sten blev udgravet, hvorved Jorden væltede ned ad Siden; forøvrigt smukt bevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(E: Thorshøj), Høj, ca. 3,8 x 30 M. Mod Ø. er afgravet lodret henimod Halvdelen. I Syd ses 6 Randsten og her er ca. 1900 fundet et Stenalders- Lerkar. Midt i Væggen ses et sekundært Kammer, fra Bronzealderen, tidligt, hvori er fundet en Dolk, B. 10017 Se iøvrigt særlig Notits - og Fotografier. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Thorshøj", kun 1/3 af Højen er tilbage, nu 3,50x15 m med 3,50 m høj, stejl Brink mod Ø. Store Gravninger i Top og Siden mod V og S, tildels med høje stejle Brinker.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse: Stærkt ødelagt og afslidt højtomt med talrige gamle, tilgroede hulninger. På vestsiden en indtil 0,5 m høj, nøgen lodret kant samt et større, afslidt område nær toppen. Østsiden ligger tæt op til en ældre landbrugsbygning og er antagelig afgravet for at give plads til dette. Ejeren vil gerne have højen fjernet. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)