Sorte Muld

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-93

Anlæg og datering

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Møntfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Møntfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Møntfund, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Votivfund, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)
Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Møntfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Møntfund, Udateret (dateret 375 - 1536 e.Kr.)
Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

0000 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Sydvest for Svaneke ligger et af Danmarks rigeste magtcentre fra jernalderen, Sorte Muld. I det første årtusinde e.Kr. fungerede Sorte Muld både som kultsted og fyrstesæde, og stedet har været et politisk, religiøst og økonomisk knudepunkt på øen i Østersøen.

Sorte Muld var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsminderne.

1820 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fragm. af guldgubbe og guldstang samt 2 glasmosaik-perler indsendt.

1820 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1863 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1863 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravn. af kulturlag. 2 jernspydspidser indsendt.

1876 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jernspydspids indsendt.

1878 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 jernspydspidser indsendt.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sorte-Muld", en Husplads fra den yngre Jernalder. Der er her gjentagne Gange fundet byzantinske Guldmønter - ligeledes de bekjendte Guldgubber - endvidere talrige Spydspidser og enkelte Kværnstene. Stedet er omtalt af Vedel i:"Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm Side 6" og i: Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen Side 114 (Aarbøgerne 1872 og 1878). Der vil i Foraaret 1880 blive foretaget en større Udgravning paa dette Sted og Resultaterne af denne vil blive meddelte i et Tillæg til denne Beretning over Ibsker Sogn.

1884 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af kulturlag med rester af brolægning.

1948 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1949 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1949 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1949 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Y1-Y306). Udgravning af 3 hustomter.

1949 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1950 Analyser af materiale
Uspecificeret institution

1952 Geologisk analyse, stenarter
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1952 Geologisk analyse, stenarter
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1952 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1953 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af solidi, efterligning af Theodosius II.

1985 Privat besigtigelse
Bornholms Museum
Rekognosceringer på bopladsområdet gav bl.a. fund af flere guldgubber.

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Planlagt byggeri/anlæg
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1985 Museal besigtigelse
Bornholms Museum
Ved efterundersøgelse på stedet fandtes flere guldgubber, denarer samt bronze- og jerngenstande.

1986 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af to guldgubber.

1987 Museal udgravning
Bornholms Museum
Undersøgelse af bopladsområdet især med henblik på at afdække deponeringsområdet for guldgubberne.

1988 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Ved udgravning på bopladsen Sorte Muld er fundet følgende mønter: 1. Hadrian 117-38; 2. og 3. Ant. Pius 138-16; 4. Faustina I; 5. og 6. Marc Aur. 161-80; 7. Faustina II; 8. Commodus 180-92; 9. Sept. Sev. 193-211.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

1989 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
Indsendelse af 13 denarer, en smeltet sølvklump og 2 nyere tids mønter. Hovedparten af denarerne stammer ant. fra skattefundet, der fremkom 1988.

1989 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 4697: 13 denarer, smeltet sølvklump og 2 nyere tids mønter, 12 skilling 1818 og 1 skilling chr. V 1688. (BMR 1191)

1990 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 4785: Ved rekognoscering på bopladsområde i 1989 er fundet 2 romerske denarer : 1 Marcus Aurelius. 1 Faustina II?.

1991 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
8 denarer fundet på bopladsområdet, FP 4955: 1 Vespasian 69-79. 3 Hadrian 117-38. 1 M.Aur. Cæsar 138-61. 1 Sept. Severus 193-211. 2 Ubest.

1992 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
35 romerske denarer fra Trajan, Hadrian, Antonius Pius, Faustina I, Marcus Aurelius, Faustina II, L. Verus?, Commodus, Crispina?, Septimus Severus samt flere ubestemmelige og en sølvskive.

1993 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5251 (BMR 1191x745R etc.): 1. Solidus, Zeno. 2. Denar, Trajan? 98-117. 3. Trajan. 4. Hadrian? 117-38. 5. Antoninus Pius, 138-61. 6. Faustina II (Pius, før 161). 7. Marcus Aurelius?? 161-80. 8 Lucius Verus? 161-68. 9-10. Commodus? 180-92. 11. ubestemmelig, smeltet.

1995 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

1995 Museal detektorbrug
Bornholms Museum
Efterrekognosceringer med metaldetektor.

1997 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5813. BMR 1191x1097R-1103R erklæres for danefæ.

1997 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x1097R-1103R indsendes.

1998 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5969. BMR 2649x12-15 erklæres for danefæ.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1998 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 2649x12-15 indsendes.

1998 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x1185R-1198R indsendes.

1998 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6038. BMR 1185R-1198R erklæres for danefæ.

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6201. 22 mønter fra Sorte Muld, som skulle være indleveret til BMR i 1996 erklæres for danefæ.

2000 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
7 sølvdenarer og fragment af dirhem (x1376-1383R).

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6403. BMR 2649x19-20, x25 og x 27 erklæres for danefæ.

2001 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 2649x19-20,x25 og x27 indsendes.

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6372. BMR 1191x1425-1432R erklæres for danefæ.

2001 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x1425-1432R.

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
Denar og 2 skilling fundet på Fuglsangsageren (x105,108).

2002 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
1992: Fund af 35 denarer (1191x668-726) fra det samme generelle område, hvorfra der tidligere er fremkommet denarer, og hvor der for et par år siden blev foretaget en mindre undersøgelse. Hvorvidt der er tale om et ganske betydeligt skattefund eller to mindre er uvist. Endvidere er fundet en lille sølvskive med hul. 1993: Solidus og 10 denarer (1191x745R etc.; FP 5251), fundet ved systematisk rekognoscering på bopladsen Sorte Muld og indmålt i museets koordinatsystem. Flere af denarerne hang sammen og kan høre til den oppløjede skat, der fandtes et par år tidligere; det passer også med koordinaterne. 1993-94: Yderligere mønter fundet ved 4 forskellige lejligheder af forskellige findere. 1997: En solidus, 5 denarer og et fragment af en sølvmønt. BMR 1191x1097R-1103R. 1998: 13 romerske denarer og en enkelt mindre sølv/kobbermønt. BMR 1191x1185R-1198R. 2001: Fund af en halv romersk denar, 3 hele og to fragmenter af romerske sølvdenarer samt to fragmenter af arabisk dirhem. BMR 1191x1425-1432R.

2002 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6453: 7 denarer og lille fragment af dirhem. (BMR 1191x1376-1383R).

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
10 denarer og historisk udenlandsk mønt (x1485-1486,1512-1516,1539,1545,1581,1593R)

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dirhem BMR 3141x10.

2003 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
Tre hele og to fragmenter af denarer samt 1/4 dirhem fra Sorte Muld (x1764-1769R).

2003 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
1997: Fortsættelse af jernalderbopladsen Sorte Muld, sb 93, mod sydøst ind på Fuglsangs jord, nu Paradisgård, med fund af guldperler, denare, fibler og keramik. 1998: Fund af fire romerske denarer fra Fuglsangs-ageren. BMR 2649x12-15. 2001: Fund af en hel og en halv denar. I forbindelse med efterundersøgelse af fundstedet for sølvkræmmerhus fandtes en denar og en guldsolidus. BMR 2649x19-20, x25 og x27.

2003 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
3 hele og en halv romersk denar fundet i og omkring museets udgravningsområde (x211-214).

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
27/6 2003. FP 6645: Denar, Trajan og 2-skilling Christian V. (BMR 2649x105,108). 7/8 2003. FP 6688: 10 denarer og en regnepenning, Polen. (BMR 1191x1485-1486,1512-1516,1539,1545,1581,1593R).

2003 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2003 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
3 mønter fundet på Sorte Muld Syd/Paradisgård (x21-23).

2004 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7031 FP 7034 og FP 7035 Romerske denarer BMR 3141x35, BMR 1191x1809-10 og BMR 2649x225-226.

2004 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6862 Dirhem fra vikingetid. (BMR 3141x10)

2004 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 3141x35, BMR 1191x1809-1810 og BMR 2649x225-226. Denarer.

2004 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
15/6 2004. FP 6844: 4 denarer. (BMR 2649x211-214). 29/7 2004. FP 6920: 5 denarer og 1 dirhem. (BMR 1191x1764-1769R). 29-7 2004. FP 6923: 1 denar og 2 dirhems. (BMR 3141x21-23).

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
4 mønter (BMR 3141x46-48+x58): 1. Denar, Hadrian, RIC-, 117-138 e.Kr., meget slidt (x46) 2. Denar, Antoninus Pius (?), RIC-, 138-161 e.Kr. (?), meget slidt (x48) 3. Dirhem, fragment, ubestemt, 0,17 g (x47) 4. Pommersk denar eller Finkenaugen, ca. 1375-1425, meget slidt (x58)

2005 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
4 mønter (BMR 3141x46-48+x58) insendt til Nationalmuseet/KMM

2005 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af 4 mønter (BMR 3141x46-48+x58)

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønt (BMR 2649x231): 1. Denar, Marcus Aurelius for Commodus RIC 662 (III, 267), 179 e.Kr.

2005 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
Denar (BMR 2649x231) indsendt til Nationalmuseet/KMM

2005 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Denar (BMR 2649x231) fundet

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
8 mønter (BMR 1191x1926-1931R, 2019R og 2029R): 1. Denar, Domitian, RIC 16 eller 17 (II, 155), 81 e.Kr. Cu-udfælning (del af skattefund?) (x1926R) 2. Denar, Hadrian, RIC 77 (II, 349) 119-122 e.Kr. (x2029R) 3. Denar, Marcus Aurelius, RIC 212, 232 (III, 230-231), 169-171 e.Kr., frag. 75% bevaret (x1928R) 4. Denar, ubestemt, kraftige Cu-udfældninger + noget Fe. Har tuilsyneladende ligget i stak (del af skattefund?) 5. Dirhem, foreløbig ubestemt, 0,35 g (x1927R) 6. Dirhem, foreløbig ubestemt, 0,44 g (x1931R) 7. Dirhem, foreløbig ubestemt, 0,15 g (x2019R) 8. Dirhem, foreløbig ubestemt, 1,06 g (x2029R)

2005 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
8 mønter (BMR 1191x1926-1931R, 2019R og 2029R) insendt til Nationalmuseet/KMM

2005 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
8 mønter (BMR 1191x1926-1931R, 2019R og 2029R) fundet hhv. 6/11 2004, 13/11 2004 og 10/4 2005 under fælles detektorrekogniscering

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
To hele denarer og dirhemfragment (BMR 1191x2071-2073): 1. Hybrid: Forsiden type anvendt af Faustina d. Ældre (død 141 e.Kr), bagsiden type anvendt af Marcus Aurelius (169-171 e.Kr.), RIC 216 eller 234, bagsiden har desuden Cos III (hvilket ikke stemmer med kvindelig prægeherre på møntens forside), usædvanligt ophængshul (x2071) 2. Antoninus Pius for Faustina d. Ældre, RIC-, mønt kraftigt besat af bronzeaflejringer (x2072) 3. Lille ubestemt dirhemfragment (x2073)

2006 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
To hele denarer og dirhemfragment (BMR 1191x2071-2073) indsendt til Nationalmuseet/KMM

2006 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
To hele denarer og dirhemfragment (BMR 1191x2071-2073) fundet ved fælles detektorrekognoscering

2006 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
Mønt (BMR 3141x63) indsendt til KMM/Nationalmuseet

2006 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af mønt (BMR 3141x63) på sydligste del af Sorte Muld

2006 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af enkelt denar (BMR 1191x2155R)

2006 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønt (BMR 3141x63): Christoffer I, Lund, MB 70

2007 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum

2007 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2 mønter FP7448: 1 denar, M. Aurelius 179 e.Kr.; 1 fragm. dirhem.

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7729: 1. Denar, M. Aurelius, RIC 176 (III, 27), dec. 176- feb 168 AD, x2155R

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
BMR 2649x 247: Meget lille dirhemfragment

2008 Museal grafisk eller digital dokumentation
Bornholms Museum
Geomagnetisk kortlægning af centrale del af Sorte Muld-bygden. Med støtte fra Dronningens Arkæologiske Fond og Bornholmstrafikken.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 37553-554 Spiral og spiralfingerring af guld fra yngre jernalder.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8087 (BMR1191) 1. x2253R, denar, Commodus, RIC 209 (III, 389), 190 e. Kr., 3,5 g 2. x2254R, denar, Severus Alexander, RIC 35 (IV.ii, 73), 224 e. Kr., 2,3 g 3. x2255R, dirhem, 2,7 g

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8088 (BMR1191) 7 mønter erklæret danefæ. 1. x2202R, denar, Trajan, sammenkittet med nr. 2 2. x2202R, denar, som nr. 1 3. x2203R, denar, Marcus Aurelius (for Lucilla), RIC 763 (III, 274), 161-80 e. Kr. 4. x2204R, Commodus, 180-92 e. Kr. 5. x2205R, dirhem, klip 6. x2206R, dirhem, klip 7. x2207R, dirhem, klip

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8157 x84: Denar, præget af Nerva, 96-97 e. Kr. x85: Penning, Christopher I, Lund, 1252-1259

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8151 Én mønt (BMR 2649): 1. Denar, Antoninus Pius (for hans afdøde gemalinde Faustina d. Ældrene i årene efter hendes død i 141 e. Kr.)

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 38203 Sølvgubbe fra yngre germansk jernalder.

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 37507 (x2156R) Guldgubbe fra yngre germansk jernalder. C 37508 (x2157R)

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8477: 1. Dirhem, fragment, 0.4g, x2419R BMR 1191

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8476: 1. Dirhem, lille fragment, 0.32g, x126 BMR 3065

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8309: 1. Denar, Antoninus Pius, 138-161, RIC 156, 145-161, forbrændt, på obvers: CU-holdigt materiale, x2417R 2. Denar, korroderet, 2. årh efter, x2418R BMR 1191

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 37507-509 (x215R, 257R, 218R) Guldgubber fra yngre germansk jernalder. C 37510 (x229R9 Sølvgubbe fra yngre germansk jernalder. C 37997-38002 (x2256-61R) Guldgubber fra yngre germansk jernalder. C 38003 (x2262R) Fingerring ag guld fra yngre germansk jernalder. C 38004 (x2263R) Beslag af sølv fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. C 38005-008 (x229194R) Guldgubber fra yngre germansk jernalder. C 37991-95 (X2208-12R) Guldgubber fra yngre germansk jernalder. C 37996 (x2213R) Hængesmykke af guld fra ældre germansk jernalder. C 38179 (x2411R) Guldgubbe fra germansk jernalder.

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
16 genstande af guld, sølv, bronze, jern og glas indsendes (BMR 1191x2420R-2425R, 2428R-2437R)

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
1191x2411R-2412R dobbeltgubbe og lille fragment

2011 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2011 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2442R-2451R, 2454R-2466R: 23 genstande af metal, glas og knogle indsendes.

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8919: 1. Denar, Marcus Aurelius, 161-180, RIC 240 el. 257, 170-172 AD, BMR 2649

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8879: 1. Dirhemfragment, 0,43 gram, x98 BMR 3141

2012 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af guldgubber, romerske denarer, fibulaer m.v.

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
3 genstande indsendes (BMR 1191x2654R-2656R).

2013 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af fragment af guldgubbe og 2 stk. brudguld.

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2640R-2641R: to guldgubber fundet i 1986 indsendes.

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2565R-2592R: 28 genstande af guld, sølv, bronze, glas og granat indsendes, herunder flere guld- og sølvgubber.

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2557R-2559R: to romerske denarer og et fragment af en dirhem indsendes.

2014 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9801: 1. Romersk denar, Antoninus Pius?, 138-161, x2557R 2. Romersk denar, Marcus Aurelius?, 161-180, grønlig korrosion på mønterne ligner den fra skattefundsmønterne, x2558R 3. Dirhem, Abbaside, Afrika?, klip, nicks, fragment, bøjet, x2559R BMR 1191

2014 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Sorte Muld var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsminderne.

2014 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Sorte Muld var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsminderne.

2014 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund fra fællesrekognoscering.

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2657R-2678R: 22 genstande af guld, sølv, bronze og bly indsendes.

2014 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af denar, dirhemfragmenter, brudsølv, guldgubber, fibler, vægtlodder, nåle og pincet.

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8091: 1. Denar, Antoninus Pius, RIC222, 152-153 eKr., 2,78g, x57 BMR 1191

2015 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2015 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2698R-2708R: 11 genstande indsendes.

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2742R-2749R: Tre denarer, tre dirhemfragmenter, to fibler og to vægtlodder, i alt otte genstande.

2016 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2717-2741: 25 genstande, heraf 3 mønter, indsendes.

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2777R-2804R, 2845R-2863R, 2888R-2889R, 2897R-2912R, 2922R-2943R, 2954R-2975R, 2991R: 110 genstande indsendes: Guld- og sølvgubber, guldskive, guldspiral, guld"båd", denarer, mulig sassanidedrachme, dirhemer, middelaldermønt, sølvskive, sølvring, brudsølv, sølvsmelt, sprossefibel, mulige relieffibler, bøjlefibler, ligearmede fibler (VIK), vægtlodder (tablet), beslag, mulig armring, spænde/torn, remendedup, vedhæng, nåle, lansespids, ravperle.

2017 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x3116R, 3149R, 3150R, 3152R, 3155R, 3157R, 3160R, 3169R, 3172R, 3284R: 10 guldgubber indsendes.

2018 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x2997R-3039R, 3058R-3089R: 75 genstande indsendes (denarer, dirhem, guldgubber, sølvgubber, brudguld, brudsølv, fibler, beslag, nåle)

2018 Privat detektorbrug
Bornholms Museum

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 3141x99-100: Sølv smelteklump og bronzenål indsendes.

2018 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 2649x254: Polyedrisk vægtlod indsendes.

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 4037x1-2: fragment af romersk denar og del af bronzealder-sværd indsendes.

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 2649x261-270: 10 genstande indsendes (romerske denarer, fibulaer RJ/GJ, nål, pincet).

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 1191x3113R-3225R, 3282R-3301R, 3320R-3341R, 3353R-3356R, 3372R-3381R, 3389R-3396R, 3572R-3586R: 192 genstande indsendes (guldgubber, sølvgubber, del af guldberlok, brudguld, romerske denarer, dirhemer, brudsølv, slangehoved med granatøjne, fibulaer, pincetter, vægtlodder, nålehoved m.m.).

2019 Privat detektorbrug
Bornholms Museum