Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-95

Fredningsnr.
130328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Vestre halvdel og top skråt afgravet ved grus- grav. Sydsiden med flade afgravninger. Græsklædt. Værnemagten har gravet 2 maskingeværreder i højen 1944. Lo- vet udbedret. Matr.nr. 61a: Vestlige halvdel af høj, i skel til matr.nr. 17v af Hundborg.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Höi; aldeles ødelagt. Vestsiden er bortkjørt. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Knap Halvdelen af en Høj, 2,0 x 16 M. Vestre Halvdel og Top skraat afgravede ved Grusgrav; Centret kan være bevaret. - E: ved Østsiden af s. Lod en Tomt. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr.17v] Den østlige Del af en Høj, 2x16 m. Vestre Halvdel og Top skraat afgravet ved Grusgrav. Sydsiden med flade Afgravninger. Græsklædt. [Matr. nr. 61a] Den vestlige Del af ovennævnte Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af Værnemagten.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 337/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om Gravning i Højen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen fremtræder som en helt forgravet, uregelmæssig knold, der har tabt en stor del af højkarakteren. Alle skader er gamle, og højen er fuldstændig tilgroet med græs. Ved den sydvestlige højfod har den forrige ejer haft kule til gulerødder. Lige vest for højen er der plantet et læhegn i Ø-V retning. Det er anbragt i tilknytning til haven, og skæmmer ikke højen. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)