Bødkerhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-97

Fredningsnr.
130327

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1914, husmand Kristen Niels Kristensen, Bækhøj Diplom Afmærkn.: MS 1915, ved oberstl. Lund. Høj, 2,50 x 15-16 m. Øst og NV-siden noget afgravet. Fod i syd beskadiget ved dige. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bødkerhøie; Vestsiden bortfört. Kløvet midt i. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Bøjkerhøje", 2,5 x 15-16 M. Ø. og nv. Side noget afgravede i ældre Tid. Fod i S. beskadiget ved et Dige. - Fredlystes af Husmand Chr. N. Christensen (Bækhøj). Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x15-16 m. Ø- og NV-Siden noget afgravet. Fod i S beskadiget ved Dige. Lyngklædt. FM 1914 MS.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 236/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Truet af Nedskridning paa gr. af Grusgravning, lovet standset og udbedret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Selve højen er som tidligere beskrivelse, men den ligger nu på en 4-5 m høj gruskegle, opstået ved grusgravening på det omliggende areal. Højens afgrænsning kan kun ses på resterne af diget i syd, samt en blottet randsten i vestsiden. Arealet omkring højen og jordkeglen er jævnet. Grusgravningen er foretaget før 1951. Cf. 1303.99. Mod SV, inden for 100 m-zonen af denne og oplagringsplads med et skur af panneplader. En el-ledning går tæt forbi højen. Cf. 1303.99. Højfoden markeres på fotos af et lille, forkrøblet træ. Mål: 2,5x16x16 m. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)