Bødkerhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-98

Fredningsnr.
130399

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 61a: Den østlige del af en høj, 2,25 x 16 m. I top en 4 m bred gravning, der går ned over østre side. Siden mod vest afgravet. Matr.nr. 63c: Den vestlige del af ovennævnte høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bødkerhøie; ödelagt ved Gravninger. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Bøjkerhøje", 2,5 x 16 M. I Top en 4 M. br. Sænkning, 3/4 M. d., bredt fortsat over østre Side og med et dybere Hul i Sø. Vestre Side afgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr. 61a] Den østlige Del af en Høj, 2,25x16 m. I Top en bred Gravning, der gaar ned over østre Side. Siden mod V afgravet. [Matr. nr. 63c] Den vestlige Del af ovennævnte Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 263/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1226/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højrest, der ligesom nabohøjen 1303.27 ligger på en 4-5 m høj gruskegle. Den oprindelige højfod kan ikke skelnes. Højens vestlige halvdel (anslået) mangler, og der ses ca. 75 cm høje, lodrette kanter. På de øvrige sider ses gamle, tilgroede afgravninger. En ca. 1/2 m dyb hulning i toppen. Efter fylden at dømme er der kun 1/2-1 m høj tilbage. Mod SV, inden for 100 m-zonen, kommunalt skur og holdeplads. En el-ledning går tæt forbi højen. Det virker urimeligt, at højen fortsat skal være fredet. På grund af gruskeglen, den ligger på, optager den uforholdsmæssigt meget plads, og den virker snarest skæmmende på landskabet. En istandsættelse er ikke praktisk mulig. Ejeren har omhyggeligt hegnet højen, men vil gerne have den fjernet. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)