Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-110

Fredningsnr.
130330

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/12 1914, sognepræst H.P. Nielsen, fredningen til- trådt af forpagteren, P. Salomonsen, og approberet af Aalborg stiftsøvrighed. Høj, 3 x 16 m. Top lidt affladet mod NØ. I siden mod SØ en sænkning 3 m bred, 0,65 m dyb. En noget større og fladere gravning mod SV. Fod afpløjet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstelodden. 17 er en overpløiet Levning. 18 en lille Høi, udkastet paa flere Steder. 19 maaske en Langhøi, dog er det tvivlsomt. 20 og 21. Mindre Høie, ödelagte ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 110 - 114] Højene 110-11, 113-14 paa Præstegaardens Jord bleve fredlyste; se Deklaration; 111 og 113 er udgravede. Nr. 112 er en Tomt. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x16 m. Top helt affladet mod NØ. I Siden mod SØ en Sænkning 3 m bred, 0,65 m dyb. En noget større og fladere Gravning mod SV. Fod afpløjet. Græsklædt. FM 1914.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men på toppen nogle bare pletter mod S og V. I de to gamle huller små samlinger rydningssten og affald. Ejeren har lovet af fjerne sten mm. i år. OBS: Højen hører ikke længere til præstegården. . ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1303.33. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)