Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-111

Fredningsnr.
130331

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/12 1914, sognepræst H.P. Nielsen, fredningen tiltrådt af forpagteren, P. Salmonsen, og approberet af Aalborg stiftsøvrighed. Høj, 1,90 m høj, 8 m lang i Ø-V, 13 m lang i N-S. 1,50 m dyb sænkning i midten. Foden noget afpløjet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstelodden. 17 er en overpløiet Levning. 18 en lille Høi, udkastet paa flere Steder. 19 maaske en Langhøi, dog er det tvivlsomt. 20 og 21. Mindre Høie, ödelagte ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 110 - 114] Højene 110-11, 113-14 paa Præstegaardens Jord bleve fredlyste; se Deklaration; 111 og 113 er udgravede. Nr. 112 er en Tomt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,90 m høj, 8 m lang i Ø-V, 13 m lang i N-S. 1,50 m dyb Sænking i Midten. Foden noget afpløjet. Græsklædt. FM 1914.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. det omtalte er tilgroet med hyld og brombær, og langs højfoden ses en lille samling rydningssten. Obs: Højen hører ikke længere til præstegården. . Ejeren har lovet at fjerne stenene i år. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1303.33. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Bevokset med hyld og brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)