Hundborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-113

Fredningsnr.
130332

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 1/12 1914, sognepræst H.P. Nielsen, fredningen til- trådt af forpagteren, P. Salmonsen, og approberet af Aalborg Stiftsøvrighed. Høj, 1,90 x 16 m. I top en dyb mod øst åben gl. gravning ca. 5 m bred. Østre side stærkt afgravet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstelodden. 17 er en overpløiet Levning. 18 en lille Høi, udkastet paa flere Steder. 19 maaske en Langhøi, dog er det tvivlsomt. 20 og 21. Mindre Høie, ödelagte ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 110 - 114] Højene 110-11, 113-14 paa Præstegaardens Jord bleve fredlyste; se Deklaration; 111 og 113 er udgravede. Nr. 112 er en Tomt. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,90x16 m. I Top en dyb mod Ø aaben gammel Gravning ca. 5 m bred. Østre Side stærkt afgravet. Græsklædt. FM 1914.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. På SV-siden en del opsmidte sten. Nær toppen en gruppe sten, som ser ud til at ligge ret dybt. Måske stendyngen over en grav. I nord skimtes en randsten. Også rydningssten i det gamle hul i toppen. Mod øst står højfoden som en 20-30 cm høj, afpløjet kant. Ingen truffet hjemme. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1303.33. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra nord
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Foto, oversigt