Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-114

Fredningsnr.
130333

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/12 1914, sognepræst H.P. Nielsen, fredningen til- trådt af forpagteren, P. Salmonsen, og approberet af Aalborg stiftsøvrighed. Høj, 3 x 17 m. I top 4 sørre sten. Østre side stærkt afgra- vet. Bred sænkning mod SV fra top til fod ca. 0,5 m dyb. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstelodden. 17 er en overpløiet Levning. 18 en lille Høi, udkastet paa flere Steder. 19 maaske en Langhøi, dog er det tvivlsomt. 20 og 21. Mindre Høie, ödelagte ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 110 - 114] Højene 110-11, 113-14 paa Præstegaardens Jord bleve fredlyste; se Deklaration; 111 og 113 er udgravede. Nr. 112 er en Tomt. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x17 m. I Top 4 større Sten. Østre Side stærkt afgravet. Bred Sænkning mod SV fra Top til Fod ca. 0,50 m dyb. Græsklædt. FM 1914.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. I henholdsvis øst- og vestsiden skimtes randsten. I toppen ses kun 2 større sten samt nogle mindre - de sidste ant. rydningssten. Enkelte rydningssten på sydsiden. ** Seværdighedsforklaring ** 1303.30-33 er ikke specielt flotte, men har en smuk, åben beliggenhed lige S for landevejen mod Vorupør. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)