Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-99

Fredningsnr.
523612

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1877, gdr. G. Møser. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Sb. 98-99: 2 store gravhøje. NMI: 2 fredede høje.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Gravhøie [sb.98-99] i Nærheden af Sorte Muld; de ere begge, ved Declaration udstedt af Gaardeier Møen, fredlyste under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring.. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To fredede Høje [sb.98-99].

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj". 3,5 x 26 x 24 m. I Ø lidt afgravet under anlæg af den nuværende kommunevej. Desuden lidt afpløjet højfod i S. Fremtræder ellers smukt efter nylig pleje, med gamle træer og græsklædt overflade. Der opsamledes et skårmateriale (formentlig fra yngre jernalder) på marken V for højen, dog ikke udpløjet fra denne men tilsyneladende hidrørende fra en bosættelse her. Materialet afgivet til BMR. ** Seværdighedsforklaring ** På grund af beliggenheden højt over Svaneke-området med smuk udsigt, og i samspil med højen 5236-13 er "Bavnehøj" seværdig. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)