Faddersbølgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-147

Fredningsnr.
130398

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,20 x 20 m. Kløft i NØ, 4 m bred, 1 m dyb. Sandklit ved foden mod NNØ. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 8-11] Paa Faddersbølgaards Mno. 1a ligger 4 Høie. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 22 M. Fra V. til Ø. en 4 M. br. Kløft, ca. 1 M. d. Fod afpløjet i Vest. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,20x20 m. Kløft i N-Ø, 4 m bred, 1 m dyb. Sandklit ved Foden mod NNØ. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En 4-5 m bred, indtil 1 m dyb fladbundet kløft går tværs gennem højen fra vest og standser lige før den østlige hjfod. Kløften er gammel og helt tilgroet, antagelig identisk med fredningsbeskrivelsens. Tilgroet flyvesandsaflejring. Mod vest grænser en gammel granplantning op til højen. Nyere læbælte - ca. 10 år gl. - går fra den nordlige højfod mod NNØ væltede, udgåede graner ligger ind over vestsiden. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i kant af dkov. Nordøst for højen ager.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Foto, oversigt