Vorup - Førby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-151

Fredningsnr.
13037

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vorup-Førby, matr.nr. 1a Faddersbøl, matr.nr. 1s Den vestlige del af en høj, 1,25 x 12 m. Et skeldige med grøfter går over højen i N-S. Grøfterne 0,50 m dybe. Lyng- klædt. Faddersbøl, matr.nr. 1s: Den østlige del af høj i skel til Vorup-Førby, matr.nr. 1a.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vester Faddersbøl. Høj, 1,2 x 12 M. Over den et Skeldige og Grøft. Højene 151-157 danner en ejendommelig, væsentlig urørt Gruppe i Heden. (Ejeren ikke paatruffet). Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr. 1a] Den vestlige Del af en Høj, 1,25x12 m. Et Skeldige med Grøfter gaar over Højen i N-S. Grøfterne 0,50 m dybe. Lyngklædt. [Matr. nr. 1s] Den østlige Del af ovennævnte Høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Et ca. 2 m bredt skeldige med en grøft på hver side går gennem højen i N-S retning. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)