Vester Faddersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-155

Fredningsnr.
13038

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Mindre gravning i top, 0,40 m dyb. Flade grav- ninger ind i højsiden mod nord og SØ. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,0 x 10 M. Højene 151-157 danner en ejendommelig, væsentlig urørt Gruppe i Heden. (Ejeren ikke paatruffet). Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x20 m. Mindre Gravninger i Top, 0,40 m dyb. Flade Gravninger ind i Højsiden mod N og SØ. Lyngklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget uregelmæssigt omrids. Topfladen let forsænket med ujævn overflade, mod øst en gammel, tilgroet hulning i siden. Langs den nordlige og nordøstlige tredjedel er der til en kunstig rævegrav gravet en ca. 12 m lang, 0,9 m dyb grøft, som har fjernet foden. I den side af grøften, som vendte ind mod højen, var lagfølgen: 20 cm gråt, humøst sand. Deru. 20 cm ensartet, gulbrunt, meget humøst sand - antagelig højfyld. Deru. gråt ler. Lagfølgen viser, at højen er temmelig deformeret af flyvesand, men der ser dog ud til at være en mindre høj på stedet. På syd- og østsiden kreaturafskrabninger fra sidste år, 3-4 m brede, med en 20 cm høj kant. Ejeren har lovet at fylde grøften til igen snarest. (samme ejer som 1303.9). OBS: Målene stemmer ikke med SB! Mål: 2,2x20x18 m. 21/12-82. Højen genbesigtiget. Skaderne er udbedret, lidt ujævnt, men dog således, at det må formodes at udjævnes med tiden, og ved fremvækst af en stabil bevoksning. Hegnet mod kreaturer. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i areal, tilplantet med energipil. Højen er helt omgivet af de høje planter.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)